งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

การประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018

professional teacher camp 30/5/2017-3/6/2017

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดสอบ OSCE (Objective Structural Clinical Examination)

อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 14 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

พิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557

การประชุมวิชาการเการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ภาพบรรยากาศการทำสัญญา เป็นนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2

ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันมหิดล ประจำปี 2556

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์

ดูงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พิธีไหว้ครูสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นศพ รุ่นแรก

ภาพบรรยากาศการทำสัญญา เป็นนักศึกษาแพทย์

โครงการให้ความรู้โรคหนอนพยาธิ

ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

Page:[1][2]

   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570