การประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
 
 

ผู้สนใจสามารถ Download ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ตามท้ายประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณเบญญาภา ชุ่มมงคล โทรศัพท์ 0-5391-6566 หรือ อีเมลtuktik.kc@gmail.com

 
ไฟล์แนบ : F5Tue50043.pdf  
ประกาศเมื่อ : 30/08/2559  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570