ผลการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018
 
 

          ทีม Forensic Innovation ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวัชระ แจ่มนุช บริษัทไฮโฟล์ว โซลูชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2018 จากผลงาน “เลื่อยหุ่นยนต์ผ่าศพ (Robotic Autopsy Saw)” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ณ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

 
 
ประกาศเมื่อ : 23/07/2562  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570