การจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
 
 

          เลื่อยหุ่นยนต์ผ่าศพ (Robotic Autopsy Saw) โดยอาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวัชระ แจ่มนุช วิศวกรไฟฟ้า บริษัทไฮโฟล์ว โซลูชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ประกาศเมื่อ : 23/07/2562  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570