ผลการประกวดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
 
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ปี 2562 ระดับอุดมศึกษาณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักศึกษาแพทย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ได้รับรางวัลดังนี้

  1. เหรียญเงินจากผลงาน “อุปกรณ์ครอบลดฝุ่นเลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้า” โดยนายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. เหรียญเงินจากผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวข้อศอกและข้อเข่าพร้อมชุดควบคุม” โดยนายพงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. เหรียญทองแดงจากผลงาน “โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแสดงคิวเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้วยระบบปฏิบัติการเวลาจริง หรือ “ดอกเตอร์คิว”” โดยนายสรวิศษิ์ อมรทิพย์วงศ์ เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. เหรียญทองแดงจากผลงาน “โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ดูแลผู้ป่วย” โดยนางสาวภาวดี สุปรียาพร เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
ประกาศเมื่อ : 23/07/2562  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570