ประาสัมพันธ์ โครงการยุวทูต ปปช (NACC Youth Ambassadors) 2015
 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูต ปปช (NACC Youth Ambassadors) 2015 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 
ไฟล์แนบ : rOTue23005.pdf  
ประกาศเมื่อ : 17/03/2558  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570