ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
 
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 
ไฟล์แนบ : xHThu114610.PDF  
ประกาศเมื่อ : 2/07/2558  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570