ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
ไฟล์แนบ : hvThu114900.PDF  
ประกาศเมื่อ : 2/07/2558  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570