ใบสมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 

รับสมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุเป็น อาจารย์แพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแทพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย Download เอกสารการรับสมัครได้ตามท้ายประกาศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณนิตยา งามเหมาะ โทรศัพท์ 0-5391-6566 หรือ อีเมล nittaya.ngo@mfu.ac.th

 
ไฟล์แนบ : 9wMon43017.doc  
ประกาศเมื่อ : 25/07/2559  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570