ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย
 
 

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารการได้ตามท้ายประกาศ 

Link https://mega.nz/#F!AexBmKIA
 

 
 
ประกาศเมื่อ : 24/06/2560  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570