ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563
 
 

ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาเป็นสำคัญ

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย Download เอกสารการรับสมัครได้ตามท้ายประกาศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณภาณุพันธ์ พรหมใจษา โทรศัพท์ 0-5391-6567

 
ไฟล์แนบ : JRWed44853.pdf  
ประกาศเมื่อ : 30/01/2562  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570