กำหนดการการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562
 
 

กำหนดการ

การประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1

และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562

 
ไฟล์แนบ : ODFri112423.pdf  
ประกาศเมื่อ : 5/07/2562  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570