ผู้บริหาร
 อาจารย์
 ปฏิบัติการ
 นักศึกษา
 
     
 
  นักศึกษา
 

 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.กนกฉัตร กาญจนนิตย์
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.กฤช วงศ์วิเศษ
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.กิตติพศ แสงทอง
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ชญานนท์ บุญธีระเลิศ
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ชนิกานต์ ส่วยนุ
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ชยพงศ์ เศรษฐบุปผา
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ดุษิตา สุลักษณาการ
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ทศพร ธำรงคุณากร
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
 
ชื่อ - สกุล
  นศพ.ธนพงษ์ วงศ์รัตน์
 
ตำแหน่ง
  นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1
 
รวมทั้งหมด 64 คน 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] >>


 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570