ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นผู้ดำเนินการ นั้น

          เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission จำนวน 16 คน

 

          1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รอบ 3 ระบบ Admission   รายละเอียด

          2.  กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่   รายละเอียด

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  585