ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

 

1.  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย  Download

2.  แบบสอบถาม medapp1_รอบ 4_2566  Download

3. แบบตรวจร่างกาย  medapp2 รอบ 4_2566  Download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 4400