นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุวรรณ์ นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รางวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: medicine-รางวัลต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับ

นางสาวนันทิกานต์ ปลาสุวรรณ์ นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รางวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

tmc.or.th/HallOfFame/Medical-2563.php

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 308 ครั้ง