ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

1.  แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ Final 21.4.66       Download  

2.  รายละเอียดเวลาการสอบสัมภาษณ์       Download  

3.  สรุปการยืนยันการส่งเอกสารประกอบการสอบ        Download   

4.  แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์     Download  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท์ คุณเบญญาภา / คุณเกศกานดา หมายเลข 083-080-0091

 |   |  1340 ครั้ง