การส่งเอกสารและการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งเอกสารและการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission

 

1. ประกาศแจ้ง ผู้มีสิทธิ์  รอบ 3  กสพท     Download 

2. แบบสอบถาม medapp1     Download   

3. แบบตรวจร่างกาย medapp2       Download   

4. เอกสารเพื่อยืนยัน สำหรับการคัดเลือกบุคคล      Download   

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  835 ครั้ง