ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

..............................

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission 

- จำนวนที่รับ 2 คน

- ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รับสมัคร

28-30  พฤษภาคม  2566  

 

 |   |  5517 ครั้ง