รับสมัคร ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัคร ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 แพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ดังนี้

 

สาขาวิชา จำนวน

พยาธิกายวิภาค

1

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1

สูติศาสตร์

2

ศัลยศาสตร์

2

กุมารเวชศาสตร์

2

รังษีวินิจฉัย

1

โสต ศอ นาสิกวิทยา

1

 

สอบสัมภาษณ์ใน  วันที่  25 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.

 

หากสนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งหลักฐานมาที่ 

คุณดวงจิตร์  ทองนาคะ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปรีคลีนิค (M3) ชั้น 2

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 

แบบฟอร์มใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1ThvP-x4_uapF7IV7a6skwgT4JOb4Kkiu/view?usp=sharing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

อ. นพ.วิวรรธน์  เชี่ยวศิลป์  (wiwat.chi@mfu.ac.th)

คุณดวงจิตร์  ทองนาคะ (duangjit.tho@mfu.ac.th)

โทร. 053-916572 , 053-916567

| Created by Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 189 ครั้ง