รับสมัคร ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัคร ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 แพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ

 

แบบฟอร์มใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1ThvP-x4_uapF7IV7a6skwgT4JOb4Kkiu/view?usp=sharing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์  (wiwat.chi@mfu.ac.th)

โทร. 053-916605

| Created by Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 600 ครั้ง