งานวิจัยอาจารย์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

# Title Journal Author Link
21 Effect of Azadirachta indica Flower Extract on Functional Recovery of Sciatic Nerve Crush Injury in Rat Models of DM Experimental and Therapeutic Medicine Napatr Sriraksa Ratchaniporn Kongsui Sitthisak Thongrong Acharaporn Duangjai Thaneeya Hawiset File
22 N-acetylcysteine with low-dose estrogen reduces cardiac ischemia-reperfusion injury Journal of Endocrinology Sivaporn Sivasinprasasn Siripong Palee Kenneth Chattipakorn Thidarat Jaiwongkum Nattayaporn Apaijai Wasana Pratchayasakul Siriporn C Chattipakorn Nipon Chattipakorn File
23 The Prevalence of Bartonella Bacteria in Cattle Lice Collected from Three Provinces of Thailand Insects Chulaluk Promrangsee Pathamet Khositharattanakool Puckavadee Somwang Sakone Sunantaraporn Atchara Phumee Kanok Preativatanyou Apiwat Tawatsin Narisa Brownell Padet Siriyasatien  File
24 Effect of one time coffee fragrance inhalation on working memory, mood, and salivary cortisol level in healthy young volunteers: a randomized placebo controlled trial Integrative Medicine Research Thaneeya Hawiset File
25 Anti-inflammatory and Antioxidant Activities of the Extracts from Leaves and Stems of Polygonum odoratum Lour Bentham Science Nittaya Chansiw Kamonnaree Chotinantakul Somdet Srichairatanakool File
26 Prebiotic prevents impaired kidney and renal Oat3 functions in obese rats Journal of Endocrinology Keerati Wanchai Sakawdaurn Yasom Titikorn Chunchai Parameth Thiennimitr Chaiyavat Chaiyasut Anchalee Pongchaidecha Varanuj Chatsudthipong Siriporn Chattipakorn Nipon Chattipakorn Anusorn Lungkaphin File
27 Dapagliflozin, a sodium‐glucose co‐transporter‐2 inhibitor, slows the progression of renal complications through the suppression of renal inflammation, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in prediabetic rats Diabetes Obesity and Metabolism Krit Jaikumkao PhD  Anchalee Pongchaidecha PhD  Nuttawud Chueakula MS  La‐ongdao Thongnak MS  Keerati Wanchai PhD  Varanuj Chatsudthipong PhD  Nipon Chattipakorn MD  Anusorn Lungkaphin PhD File
28 Renal outcomes with sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, dapagliflozin, in obese insulin-resistant model ScienceDirect Keerati Wanchai PhD  File
29 Probiotic Lactobacillus paracasei HII01 protects rats against obese-insulin resistance-induced kidney injury and impaired renal organic anion transporter 3 function Clinical Science Keerati Wanchai Sakawdaurn Yasom Wannipa Tunapong Titikorn Chunchai Sathima Eaimworawuthikul Parameth Thiennimitr Chaiyavat Chaiyasut Anchalee Pongchaidecha Varanuj Chatsudthipong Siriporn Chattipakorn Nipon Chattipakorn Anusorn Lungkaphin File
30 Antimicrobial resistance of Enterococcus spp. isolated from Thai fermented pork in Chiang Rai Province, Thailand Journal of Global Antimicrobial Resistance Kamonnaree Chotinantakula Nittaya Chansiwa Seiji Okada File
31 Anti-hemolytic, antibacterial and anti-cancer activities of methanolic extracts from leaves and stems of Polygonum odoratum Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Nittaya Chansiw Narisara Paradee Kamonnaree Chotinantakul Somdet Srichairattanakool File
32 Resistant starch isolated from Luem-Pua glutinous rice decreases adipocyte size of visceral fat and thickness of thoracic aorta in high-fat diet-fed rats Chulalongkorn Medical Journal Siwaporn Praman Arunothai Wanta Thaneeya Hawiset Natthiya Sakulsak Siam Popluechai Keerakarn Somsuan File
33 DPP-4 Inhibitor and Estrogen Share Similar Efficacy Against Cardiac Ischemic-Reperfusion Injury in Obese-Insulin Resistant and Estrogen-Deprived Female Rats Scientific Reports Sivaporn Sivasinprasasn Pongpan Tanajak, Wanpitak Pongkan, Wasana Pratchayasakul File
34 Iron-Chelating and Anti-Hemolytic Properties of Ethanolic Extract of Lotus (Nelumbonucifera Gaertn) Leaves J Med Assoc Thai Kanjana Pangjit Srichairatanakool Latiporn Udomsuk,  Supranee Upanan,  Anursara Pongjanta,  Nittaya Chansiw,  Somdet Srichairatanakool File
35 Amelioration of Renal Inflammation, Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis Underlies the Protective Effect of Low Dosage of Atorvastatin in Gentamicin-Induced Nephrotoxicity PLOS ONE Krit Jaikumkao, Anchalee Pongchaidecha, La-ongdao Thongnak, Keerati Wanchai, Phatchawan Arjinajarn, Varanuj Chatsudthipong, Nipon Chattipakorn, Anusorn Lungkaphin File

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

# Researcher Project Title Fund
1 test test testtest
2 test test testtest
  • 1