ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission (เพิ่มเติม)

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission (เพิ่มเติม)

 

1.      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565  รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission (เพิ่มเติม)           Download
2. เอกสารเพื่อยืนยัน สำหรับการคัดเลือกบุคคล  (เพิ่มเติม) Download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 8993 ครั้ง