โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ การบรรยายและอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะการจัดทำสื่อออนไลน์”

Category: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์
การบรรยายและอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะการจัดทำสื่อออนไลน์”
วันที่ 18 - 19 กันยายน 2564
ออนไลน์ผ่าน Zoom Application

วิทยากรโดย 
คุณณัฏฐกานต์ จิระรัตนวรรณ (พี่หนอ)
คุณรชยา สรณาคมน์ (พี่เหมี่ยว-เหมียว)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 

| writer Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 88 ครั้ง