ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

 

1.      รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565    รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission Download
2. แบบตรวจร่างกาย medapp2_รอบ 4_2565 Download
3. แบบสอบถาม medapp1_รอบ 4_2565 Download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  8117