ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

 

1.      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565  รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission           Download
2. เอกสารเพื่อยืนยัน สำหรับการคัดเลือกบุคคล Download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  8974