เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง Open house “MED MFU”

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง
Open house “MED MFU”
28-29 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม.4-ม.6 ในจังหวัดเชียงรายทุกคน 
ที่สนใจอยากเข้าเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน Med MFU” 
***Spotlight***
* กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดยพี่ ๆ ศิษย์เก่า Med MFU
* กิจกรรมสันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษาแพทยศาสตร์
* เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
* เยี่ยมชมสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
* เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคสาสตร์ (Anatomy)

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านลิงค์ด้านล่าง หรือ qr code
“รับจำนวนจำกัด 60 คนเท่านั้น”
*คัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา Med MFU
*สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  กดที่นี่ 
*กำหนดการ  กดที่นี่   
*ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  กดที่นี่ 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 19 มิถุนายน 2566
(ผ่านทางเว็บไซต์ medicine.mfu.ac.th/medicine-home.html และ Facebook สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

 |   |  1382