ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบสอบถาม Medapp1_2567     Download  
2. แบบตรวจร่างกาย medapp2_รอบ 4_2567      Download  
 

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/24579.html

ดูกำหนดการที่ควรทราบทางเว็บไซต์

info.mfu.ac.th

  • 1300