มฟล. จัดประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย ประจำปี 2562

Category: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา, องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา, สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ร่วมจัด “กิจกรรมน้องใหม่ขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 3,600 คน ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ และยังมีนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าร่วมจัดกิจกรรมอีกกว่า 1,400 คน เริ่มจากพิธีทางพุทธศาสนาในช่วงเช้า บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมงาน โดยมี นางสาวมาริษา ศรีมลทณ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน จากนั้นขบวนแห่และนักศึกษาใหม่แต่ละสำนักวิชา เริ่มเคลื่อนออกจากลานพิธี ผ่านโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ วิหารพระเจ้าล้านทองฯ เข้าสู่พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. เพื่อเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอยแง่ม อันเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมน้องใหม่ขึ้นดอย โดยระหว่างทางมีฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้ร่วมสนุก และมีรุ่นพี่จากองค์การบริหารฯ สโมสรสำนักวิชาต่างๆ ศิษย์เก่า และชมรมสวัสดิการช่วยดูแลน้องๆ ตลอดเส้นทางจากลานดาวสู่ลานดินบนยอดดอยแง่ม นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมแรงร่วมใจของทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายของทุกๆ คนในประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย

| writer Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 912 ครั้ง