บันทึก โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Category: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึก โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

youtu.be/1OJJNIu6oKg

| writer Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 267 ครั้ง