บันทึก โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึก โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

youtu.be/1OJJNIu6oKg

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 512 ครั้ง