บันทึก โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึก โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

youtu.be/1OJJNIu6oKg

 |   |  605 ครั้ง