ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นศพ.อภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล (เจ)
Mr. Apiwat Akarapattananukul (Jay)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557-2559

 

นศพ.สมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา (ไนซ์)
Ms. Samita Phadungwitwattana (Nice)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559-2560

 

นศพ.ปรัชญา เกตุวงศา (บิว)        
Mr. Prachaya Katewongsa (Bew)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560-2561

 

นศพ.พีชญ์ หงษ์สามสิบเจ็ด (พีช)    
Mr. Peach Hongsamsibjed (Peach)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561-2562

 

นศพ.ภุมม์ญานี จ่างจิต (เพลิน)        
Ms. Phumyanee  Changchit (Plearn)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562-2563

 

นศพ.พิมศิริ เต็งธนกิจ (โฟน)        
Ms. Pimsiri Tengthanakij (Phone)
วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2563- ปัจจุบัน