ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
365 หมู่ 12 ต.นางแล
อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์. 0-5391-4500
อีเมล: med@mfu.ac.th