ประกาศ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 66

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 66  สำหรับสักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2566 เพื่อรับทุนต้นสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แพทย์ใช้ทุน เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาที่รับสมัคร

- เวชศาสตร์ครอบครัว
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป
- ประสาทศัลยศาสตร์
- วิสัญญีวิทยา
- พยาธิวิทยาคลินิก
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- กุมารเวชศาสตร์
- ศัลยศาสตร์ทรวงอก
- พยาธิวิทยากายวิภาค

ดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ใช้ทุน  Download
 

ติดต่อสอบถาม 
คุณ ภานุพันธ์  พรมใจษา
โทร. 053-961591 , 0818846253
Email :  panuphan.pro@mfu.ac.th

 |   |  1824