การประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Medicine Annual Scientific Conference 2019 (MedASC2019),Mae Fah Luang University

Category: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ 
     - Oregon Health & Science University 
     - สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
     - ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
     - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ


จัดการประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Medicine Annual Scientific Conference 2019 (MedASC2019),Mae Fah Luang University

Impact of Trauma on Glogal Health
13 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

ลงทะเบียน และ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://medasc.mfu.ac.th/

 

| writer Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 1167 ครั้ง