ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission 1

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission 1

 

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission 1  ดาวน์โหลด 

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 705 ครั้ง