ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนารี โชตินันทกุล

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนารี โชตินันทกุล

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาจุลชีววิทยา (Microbiology)

photos.app.goo.gl/2N97MN1h94kAtb8d6

 |   |  374 ครั้ง