อ.นพ.อานนท์ จำลองกุล ได้รับใบประกาศระดับเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องฟอกอากาศด้วยน้ำ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.นพ.อานนท์ จำลองกุล ได้รับใบประกาศระดับเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องฟอกอากาศด้วยน้ำ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

ชื่อไทย: เครื่องฟอกอากาศด้วยน้ำ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง,

ชื่อ Eng: Water-Based Air Purifier Connected With The Internet of Things Technology,

รายละเอียดผลงานโดยย่อ: การประดิษฐ์นี้เกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศด้วยน้ำ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มีหลักการทำงาน คือ เครื่องฟอกอากาศทำการดูดอากาศจากภายนอกผ่านน้ำ ฟองน้ำ และพัดลมดูดอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำพาฝุ่นควันและเชื้อโรคที่แทรกอยู่ในฟองอากาศหลุดกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ จากนั้นจึงปล่อยอากาศสู่ภายนอก ตัวเครื่องมีล้อประกอบด้านล่าง สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถติดตั้งระบบกรองน้ำก่อนปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม และระบบแสดงผลระดับฝุ่นควันติดตั้งที่ตัวเครื่องและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สิ่งประดิษฐ์สามารถนำมาใช้ได้ในการฟอกอากาศสำหรับพื้นที่กึ่งเปิด เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันและการแพร่กระจายของเชื้อจุลชีพในอากาศ

 |   |  781 ครั้ง