สนว.แพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Impact of COVID-19 on Medical Practice” ลงทะเบียนร่วมงานฟรี!

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Impact of COVID-19 on Medical Practice” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ virtual meeting

ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า ในงานประชุมจะมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ประคองใจให้เป็นสุข ในยุคโควิด" โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังแบบ onsite จำกัดจำนวนเพียง 100 ท่าน ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 - 10.15 น. ผู้สนใจเข้ารับฟังแบบ Onsite สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4WLa5ZgLTmRxnYZk6

นอกจากนั้นตลอดการประชุมวิชาการจะพบกับการบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหลายสาขา อาทิ COVID-19 and Kidney Diseases โดย พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย Post COVID-19 Infection and Vaccination Immune Resposes โดย ศ.นพยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย COVID-19 and Heart Diseases โดย นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. และ New Technologies and Innovation during COVID-19 Era โดย รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ผู้สนใจลงทะเบียนฟรีตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง https://medasc.mfu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณฐมน กันแก้ว e-mail : nathamon.kan@mfu.ac.th โทร.0-5391-6566

 |   |  457 ครั้ง