รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 หรือ แพทย์ใช้ทุน เพื่อรับทุนต้นสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 หรือ แพทย์ใช้ทุน เพื่อรับทุนต้นสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในสาขาดังต่อไปนี้

  1. พยาธิกายวิภาค                 1 ตำแหน่ง
  2. พยาธิวิทยาคลินิก               1 ตำแหน่ง
  3. เวชศาสตร์ครอบครัว           3 ตำแหน่ง
  4. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน               3 ตำแหน่ง

หมายเหตุ

ข้อ 1 และ 2 มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่ผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ข้อ 3 และ 4 มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว

(อ้างอิง ประกาศแพทยสภาที่ 99/2564)

สิทธิประโยชน์

ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

  Download ใบสมัคร  

ติดต่อที่ นายภาณุพันธ์  พรมใจษา  หมายเลข 0-5391-6591

           Email : panuphan.pro@mfu.ac.th

ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

 

 |   |  1495 ครั้ง