นายกเทศมนตรีนครเชียงรายสวัดดีปีใหม่

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้ให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์  คณบดีสำนักวิชาเเพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ พล.ต. หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาความรู้ ความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  748 ครั้ง