ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 / รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 / รอบที่ 2 
ระบบโควตาภาคเหนือ

 

 

1.      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565       Download
2. เอกสารแนวทางปฏิบัติ Download
3. แบบสอบถาม medapp1_2565 Download
4. แบบตรวจร่างกาย medapp2_2565 Download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  6523 ครั้ง