ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

บัดนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้

 

- รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง   <<  ดาวน์โหลด  >>  

- รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง  (เพิ่มเติม)   <<  ดาวน์โหลด  >>  

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  2923 ครั้ง