ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ระบบ Admission

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ระบบ Admission

 

1.      ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ระบบ Admission      Download
2. เอกสารยืนยัน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 Download
3. แบบสอบถาม medapp1_รอบ 3_2565 Download
4. แบบตรวจร่างกาย medapp2_รอบ 3_2565 Download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  6792 ครั้ง