สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-4

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 - 4 และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันแรก ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำหรับเรื่องการเกิดโรคมะเร็งเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบัน เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะทรงแสดงปาฐกถาพระราชทานในหกหัวข้อหลักที่สำคัญเพื่อเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาการเกิดโรค 

วันนี้ทรงแสดงปาฐกถาพระราชทานในสามหัวข้อ เริ่มตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งซึ่งมีความซับซ้อนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ขั้นก่อตัว และขั้นกระจายตัว เชื่อว่าสามารถเกิดได้สองรูปแบบคือ กลไกการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอโดยตรงทำให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ส่วนกลไกที่ไม่ได้มีการทำลายดีเอ็นเอโดยตรงจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็ง ทั้งนี้ชีววิทยาของเซลล์มะเร็งจะแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไปที่มีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เพิ่มจำนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่น ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลและชีวเคมีต่าง ๆ นำไปสู่การพบยีนที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดมะเร็งที่เรียกว่า Oncogenesis และยีนที่ทำหน้าที่ต่อต้านการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง การยับยั้งการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง และการพัฒนาการรักษามะเร็งสามารถทำได้โดยการรักษาแบบมุ่งเป้าไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  สำนักวิชาแพทยศาสตร์  |  1186 ครั้ง