ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1  download

2. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1  download

3.รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  download

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 1572 ครั้ง