ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

- รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ  Download
- ขั้นตอนของการเรียก รายชื่อสำรอง  ของโควตาภาคเหนือ   Download 

 

*** ทั้งนี้ ขอให้บุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านทางลิงค์ Google Form
ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้แนบมาพร้อมนี้   https://forms.gle/zoL8GffxnueTGaeB9  โดยท่านต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์เอกสาร(สกุลไฟล์.PDF)
ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.   ***

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 5810 ครั้ง