ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567   Download 

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

  • 475 ครั้ง