ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ระบบ Admission

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ระบบ Admission

 

ประกาศ การส่งเอกสารและการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ระบบ Admission

 

 

  • 834 ครั้ง