รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

ดูกำหนดการที่ควรทราบทางเว็บไซต์

info.mfu.ac.th

  • 306 ครั้ง